יום שני, 27 בדצמבר 2010

מחלקת פניות הציבור - הפיקוח על הביטוח

עוד טיפ חשוב הקשור בביטוח - הוא אחד הדברים שאינם מוכרים בקרב ציבור המבוטחים - האפשרות לפנות לפיקוח על הביטוח על מנת לברר סוגיות הקשורות בחברות ביטוח ובסוכנים.

הנושאים אותם ניתן לברר באמצעות מחלקת פניות הציבור בפיקוח על הביטוח, בנוסף לתביעות ביטוח הם חיוב בפרמיות, חישוב סכומי הביטוח ועוד.

הפניה לפיקוח על הביטוח אינה כרוכה בתשלום ולאחר בירור התלונה עדיין שמורה לפונה הזכות לפנות לבית המשפט.

אחד החידושים שהנהיג הפיקוח בשנת 2009, הוא חיוב המבטחים ב"השבה מערכתית" - החזר כספי לכלל המבוטחים אשר לדעת הפיקוח קופחו ע"י מבטח אחד או מספר מבטחים, כפי שנתגלה בעקבות בירור של תלונה אחת שהוגשה לפיקוח.

בשנת 2009 - הושבו למבוטחים על פי הוראות הפיקוח על הביטוח יותר מ 160 מליון ש"ח!


ראו גם:

בברכת שנה אזרחית טובה

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שני, 20 בדצמבר 2010

מה שהביטוח אינו יכול להחזיר

היזהרו בכביש 
הביטוח נועד לשמש מקור כלכלי לשיקום נזקים בלתי צפויים אשר עשויים לקרו לכל אחד מאיתנו במהלך החיים. אולם גם הביטוח הטוב ביותר והנכון ביותר לא יוכל להחזיר לקדמות חיי אנוש שאבדו או לרפא פציעה קשה שגרמה לפגיעה או לאובדן של אברים.

אכן החורף כבר הראה פניו ועמו תאונות הדרכים הקשות והמיותרות, כאילו לא בכינו מספיק על הניספים באסון הכרמל.

על כן, ללא קשר לביטוח, מומלץ לקרוא ולהפנים את הטיפים המתפרסמים בנט לגבי נהיגת חורף ופשוט לשמור על החיים.


בברכה

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לנהול סיכונים ומנהלת אתרים

יום שני, 13 בדצמבר 2010

פתאום מתעניינים בביטוח

פתאום מתעניינים בביטוח
בין נזקי האש המים והמוות, פתאום כולם מתעניינים בביטוח רוצים לדעת מה כולל ביטוח דירה ומה כולל ביטוח עסק.

אז ככה,

בכל הקשור לאובדן שכר דירה בשל נזק למבנה דירה אם מאש ואם מסערה, יש כיסוי ביטוחי גם לאובדן שכר דירה כשוכר וכמשכיר לתקופה שבה מבוצעות עבודות השיקום.

הכיסוי לשכ"ד בביטוח דירה מוגבל ל 10% מסכום ביטוח המבנה ולמשך שישה חודשים או שנה, לפי תוכנית הביטוח. הסכום ניתן בנוסף לסכום הביטוח של המבנה. בעניין נזקי אש לצמחיה, הדבר תלוי בתוכנית הביטוח.

בחלק מהפוליסות קיים כיסוי לשריפה של צמחיה המוגבל באחוזים בודדים מסכום הביטוח למבנה. לגבי נזקי סערה ושיטפון לצמחיה של דירה פרטית, בדרך כלל אין כיסוי ביטוחי. בביטוח דירה פרטית גם אין כיסו ביטוחי לנזק שנגרם בעת סערה לגדרות ולשערים ולחלחול מים בקירות ובתקרה וספיגתם בהם.

בעניין ביטוח נזקי סערה לעסק, לא כל העסקים מבוטחים כנגד נזקי טבע ואלו שכן מבוטחים, תנאי הפוליסות אינן זהות ויש לקרוא את התנאי של כל פוליסה כאשר התנאים הטובים ביותר הם התנאים שנקראים "תנאי ביט".

בביטוח עסק, ההשתתפות העצמית לנזקי טבע היא 5% מהנזק עם מינימום הנע בין 2,500$ ל 5,000$ לפי סכום הביטוח לרכוש באתר ומקסימום של 25,000$ או 50,000$, תלוי בסכום הביטוח לאתר.

ההשתתפות העצמית לנזקי טבע היא למשך אירוע הנמשך 72 עות כך שאם מדובר במערכת הנמשכת יותר מ 72 שעות, עשויים הבוטחים לשלם השתתפות עצמית כפולה.


בברכה

שלא תדעו ממכות של מים ומכות של אש


קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום ראשון, 5 בדצמבר 2010

אסון הכרמל - מי ישלם את הנזקים לרכוש?


תשלום ע"י הביטוח יעלה לממשלה יותר

פתאום התחילו לדבר על חברות הביטוח בשפה של כבוד. הרי הן אמורות לשלם את נזקי אסון השריפה בכרמל. כלומר אם לא מדובר בפח"ע (פעילות חבלנית עויינת) שאז, התשלום הוא על ממשלת ישראל.

וכבר היו פרסומים, כי השלטונות מבקשים לקבוע בהקדם האפשרי, כי מדובר במקרה של שריפה שפרצה בשל רשלנות ולא מעשה טרור על מנת שהתשלום העיקרי ייפול על חברות הביטוח.

אלא מה?

הואיל והבמקרה הנדון ברור מעל לכל ספק שהתוצאות האסוניות נגרמו בשל אוזלת ידה של הממשלה, אזי סביר להניח שחברות הביטוח לא יזנחו את הזכות המוקנית להן על פי חוק לחזור בתביעת תחלוף (או שיבוב) כנגד המדינה.

מדובר בזכות המוקנית לחברות הביטוח על פי חוק לתבוע את הגורם האחראי לנזק לאחר ששילמו את הנזק למבוטח. למעשה הזכות של המבוטח כלפי המזיק עוברת לידי המבטח לאחר תשלום הנזק והזכות מוגבלת בגובה הפיצוי ששולם לפי הביטוח.

על כן, גם במקרה של תשלום ע"י חברות הביטוח, בסופו של דבר המדינה תשלם.

והמדינה תשלם הרבה יותר לביטוח מהסכום שהיתה משלמת אילו פיצתה את הניזוקים לפי חוק מס רכוש, הקובע פיצוי מצומצם ומוגבל הרבה יותר מהפיצי שניתן על ידי חברות הביטוח.

כך למשל הפיצוי לתכולת דירה לפי מס רכוש מוגבל לפי מספר הנפשות בדירה ותחום בסכום והו א אינו כולל פיצוי בגין נשק של דברי אומנות תכשיטים ודברי ערך.

לפי מס רכוש גם אין תשלום לנזקי אובדן רווחים בשל נזק אש לרכוש ביישוב שאינו יישוב ספר וקיימות מגבלות נוספות לפיהן התשלום לאזרחים לפי מס רכש הוא יותר נמוך מהתשלום שהמבוטחים יקבלו מחברות הביטוח.

נראה, כי חברות הביטוח יחזרו ויתבעו את הסכומים ששילמו מהשלטונות שישלמו בסופו של דבר סכום גבוה הרבה מזה שהיו משלמים אילו הכירו באירוע כפעולה של טרור.


בברכה

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שלישי, 30 בנובמבר 2010

אל תחכו לרגע האחרון

אחד הדברים השכיחים שמהווים מקור לאי הבנות רבות ולצרות בתחום הביטוח, כמו גם בתחומים אחרים, הוא המתנה לדקה ה 90 על מנת לחדש את הביטוח או לערוך ביטוח חדש.

כך קורה לא פעם שפתאום מתגלה שסוכן הביטוח סגר את המשרד לרגל חופשה, או הפקיד בחברת הביטוח חולה ואם כבר מוכנים לבטח אז תמורת מחיר יותר גבוה, או גם מיגון יותר יקר או גם בהשתתפות עצמית גדולה יותר והפוליסה כוללת מגבלות ותנאים שלא חשבנו עליהם בכלל...

אבל גורם הזמן משחק, ואי אפשר שלא לעשות את הביטוח - אז הלקוח שלא טרח ערב שבת - עשוי למצוא את עצמו משלם את המחיר היקר.

על כן, מי שטרח בערב שבת, כלומר מבוטח שדאג מבעוד מועד לקבל הצעות שונות ולהשוות ביניהן ולאחר שהחליט גם דואג לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח - יוצא נשכר!שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לנהול סיכונים ובעלת אתר ביטוח

יום ראשון, 21 בנובמבר 2010

ובנושא ביטוח משכתנא

ביטוח החיים במסגרת הסכם המשכנתא מהווה לא פעם סלע מחלוקת בין יורשיהם של נוטלי הלוואות לבין הבנקים כאשר מתגלה ליורשיו לאחר מותו של הלווה, כי לא נערך לו ביטוח חיים, כפי שהם קיוו, ועל כן עליהם להמשיך ולשלם לבנק בעבור ההלוואה.ניתן למנוע את אי ההבנות באמצעות בדיקה של התשלום שנעשה על ידי מקבל המשכנתא לבנק בעודו בחיים ולראות, אם הביטוח נעשה או לא נעשה ובכל מקרה ניתן לערוך ביטוח חיים גם שלא באמצעות הבנק וגם לאנשים בעלי מצב בריאות קיים, הותאמו תוכניות ביטוח מיוחדות.

מה שחשוב לזעת ולזכור הוא שני דברים פשוטים:

 1. הבנק אינו מחויב על פי חוק לבטח את הלווים בביטוח חיים במסגרת הסכם המשכנתא. על כן יש לוודא את קיומו של הביטוח ולערוך ביטוח במסגרת הבנק או שלא במסגרת הבנק כאשר הביטוח לא נעשה.כאמור, סוף מעשה הוא מחשבה מראש


בברכת שבוע נהדר


שלכם,


קטיה שורצמן, בעלת אתר ביטוח ויועצת לניהול סיכונים בביטוח כללי


יום ראשון, 14 בנובמבר 2010

מתי סרבו לבטח בתים מעץ?

בתחילת נובמבר 2010, דווח במהדורת החדשות של ערוץ 2, כי חברות הביטוח מסרבות לבטח בתים מעץ, דבר שהופך את נושא המשכנתא לבלתי אפשרי, היות והבנקים דורשים ביטוח המשועבד לטובתם כאחד התנאים הבסיסיים למתן ההלוואה.

מטבע הדברים, שוב עלו רגשי הזעם כנגד חברות הביטוח. מה שלא נזכר בכתבה, הוא שהדברים היו קיימים בעבר הרחוק וכבר במאה ה- 18 סרבו מבטחים לבטח בתי עץ בשל הסיכון הגבוה לשריפה.

כל זה כתוב בפרק ההסיטוריה של הביטוח המתאר את פעילותו של בנג'מין פרנקלין (כן, כן, גם הוא במבטחים) בעולם הביטוח.

מה שאני מנסה לומר בפוסט זה הוא, כי חברות הביטוח אינן חייבות לבטח כל מי שפונה אליהן בבקשה לביטוח ולמעשה גם אינן חייבות לנמק את סיבת הסירוב לביטוח.

לפעמים גם לסיכונים יוצאי דופן ניתן לפעמים למצוא פיתרן ביטוחי בעיקר בעזרת יועצי ביטוח וסוכנים גדולים.

הגישה המומלצת מבחינתי היא תכנון ומחשבה מראש במקום כעס על חברות הביטוח שאינו פותר בעיות אלא לפעמים מביא אפילו לתוצאה הפוכה.

בברכת המשך שבוע נהדר

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

ומנהלת אתר ביטוח

  

יום שבת, 6 בנובמבר 2010

טיפים להתנהלות מול מבטחים

על מנת להימנע מצרות מיותרות במיצוי הזכויות מול חברת הביטוח, להלן מספר טיפים העשויים להקל על החיים שלכם כמבוטחים:

 1. לא להסתמך על הבטחות בעל פה - לקבל אישור בכתב לכל הבטחה או הסבר העשויים להשפיע על הזכויות שלכם כלפי חברת הביטוח.
 2. לא לשקר - למסור את כל המידע המבוקש מכם במועד ההתקשרות.
 3. לקרוא את הפוליסה ולפי הצרך להגיש לסוכן הביטוח בקשה בכתב לתקן את הדברים שאינם תואמים את הסיכום או שאינם נכונים.
 4. לשמור העתק מכל מסמך שנמסר לחברת הביטוח וכל מסמך שהתקבל מחברת הביטוח.
 5. לעדכן את הסכומים ואת תאור הרכוש המבוטח מדי פעם לפי הצורך בהתאם לשינויים ברכוש, בערכו וההתחייבויות החוזיות הקשורות בביטוח.
 6. לבדוק תנאי ביטוח ומחירים לפני חידוש הביטוח ולא לאחר שהביטוח כבר חודש.
 7. לבקש מחברת הביטוח לוודא, כי המיגן שלכם עומד בדרישות הביטוח ולקבל על כך אישור בכתב.
 8. לא לבטח רכוש בסכום הנמוך מערכו על מנת לחסוך בעלות הביטוח. חיסכן בעלויות נתן להשיג באמצעות סקר שוק וקבלת הצעות מחיר מסוכנים שונים  לפני חידוש הביטוחאו הגדלת סכום ההשתתפות העצמית.
 9. לעמוד בתנאי המיגן שנקבעו בפוליסה.
 10. לשלם את הפרמיה בזמן.

בפוסט הבא: מי היה הראשון שנמנע מביטוח בתי עץ?


בברכת שבוע טוב


שלכם


קטיה שורצמן, מנהלת תוכן אתר ביטוח

יום ראשון, 31 באוקטובר 2010

ביטוח - ציפיות לא נכונות ומי אחראי

ביטוח ואכזבות, הוא נושא מוכר וכאמור בפוסט הקודם, התסכול בעניין הביטוח נובע ממקרים של אכזבה בשל ציפיות שהתגלו כבלתי נכונות.

אילו כולם היו תמיד מאושרים ושמחים בכל הקשור לביטוח, לא היינו עדים לגילויי שנאה בקשר לנושא ותדמית העוסקים בענף, היתה יותר חיובית.

לפי הדעה המקובלת, מי שאשם באכזבות הם חברות הביטוח והסוכנים המהווים מטרה מיידית וקלה להאשמות.

אולם, המבטחים אינם השחקנים היחידים במגרש הביטוח ובמסכת הטחת ההאשמות, גורם חשוב אינו נלקח בחשבון והוא המבוטח.

מניסיוני האישי כיועצת וכמבוטחת באפשרותי להעיד על מקרים לא מעטים אשר בהם זהירות של המבוטח היתה חוסכת לו עגמת נפש ואכזבה.

כך למשל, כאשר עמד לחידוש ביטוח הדירה שלי, שוחחתי עם סוכן הביטוח שהיה בדרכו לחו"ל והוא מסר לי בעל פה שהכל בסדר למרות שטרם שלח לי אישור בכתב על חידוש הביטוח.

כדי לא לסמוך על זכרונו של הסוכן ועל קיום הבטחות שניתנו בעל פה, אמרתי לו שאני מתקשרת למנהל בכיר בחברת הביטוח ומבקשת ממנו לקבל אישור בכתב לחידוש הביטוח וכך היה.

מאז חלפו מספר שנים ומדי שנה בשנה, טורח הסוכן שלי לדאוג לכך שאקבל בכתב את האישור על חידוש הביטו מבעוד מועד.

מבוטחים הסומכים על סוכן הביטוח שידאג לחדש את ביטוחי הרכב והדירה שלהם, עשויים לגלות באיחור, שסוכן הביטוח אינו מחויב על פי חוק לדאוג לחידוש הביטוח שלהם ואפילו אינו חייב להודיע להם על מועד החידוש ובמקרה שקורה חלילה נזק בתקופה הקרובה שלאחר סיום הביטוח הקיים, עשויים אותם מבוטחים לגלות שהביטוח שלהם לא חודש ואים להם כיסוי ביטוחי לנזק.

נכון, הם יכולים כמקובל להאשים את חברת הביטוח ואת הסוכן, דבר שאולי יתן פורקן לכעסם אבל לא יפתור להם כל בעיה.

מצד שני, המבוטחים יכולים לקחת אחריות ולנהוג כמוני, מה שיבטיח להם שקט נפשי ובטחון בחידוש הביטוח.


בפוסט הבא, טיפים נוספים בהתהלות מול מבטחים וסוכנים


שלכם,

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום ראשון, 24 באוקטובר 2010

הדרך לשנאה התחילה בכוונות הכי טובות שבעולם

                                                             
זאב ז'בוטינסקי, בעל חזון הביטוח הישראלי
ביטוח - הרעיון העומד מאחורי העניין הוא אחד היפים והחכמים שבעולם ואנשים חשבו עליו עוד בימי המקרא. למעשה מדובר בשני רעיונות שונים:


חיסכון לתקופה הרזה - בדיוק כמו בחלומות פרעה שפתר לו אבינו יוסף. חוסכים בתקופה הטובה על מנת שהחיסכון ישמש כמקור פרנסה בתקופה הרעה. רעיון זה עומד מאחורי החיסכון הפנסיוני.


קרן לפיצוי במקרה של נזקים כבדים - כאשר חברת הביטוח מנהלת למעשה קרן של קבוצה גדולה של אנשים (הנקראים מבוטחים) שכל אחד מהם חשוף לאותו סיכון (כמו למשל שריפה של דירת מגורים). כל אחד מהמבוטחים משלם את חלקו לקרן והיא מפצה את אותם היחידים אשר לגביהם אותו סיכון מתממש (דירתם נשרפת).


אמרנו רעיון יפה. כך גם חשב בזמנו גם זאב ז'בוטינסקי אשר שימש במשך תקופה מסוימת כגזבר וסגן נשיא של יהודה, חברת הביטוח הראשונה שהחלה את פעילותה בישראל בסוף שנות העשרים.


החזון הביטוחי של ז'בוטינסקי בהקמת חברת ביטוח ישראלית היה שכספי הפרמיות המשולמים ברחבי תבל על ידי יהודים יגיעו לחברת ביטוח ישראלית אשר תשקיע את הכספים בפיתוח הארץ.

לא רק ז'בוטינסקי פעל בתחום הביטוח אלא גם דמויות מופת כמו מאיר דיזנגוף, שאול טשרניחובסקי, חיים ביאליק וגם טל ברודי, מיקי ברקוביץ ודורון ג'מצ'י.

ובכל זאת שונאים את הביטוח (אולי קצת פחות מאשר את חברות הסלולר) אבל בכל זאת שונאים וגם מאמינים שחברות הביטוח והסוכנים מעוניינים לקבל פרמיות ולא לשלם תביעות.

ואני מנסה לשאול את עצמי, מדוע? ומניחה שהדברים קשורים בדרך זו או אחרת לאכזבות שנפלו ועדיין נופלות בחיקם של אנשים אשר התאכזבו (ועוד יתאכזבו) מהביטוח.

אכזבה מהביטוח יכולה להיגרם במקרה שבו חברת הביטוח מסרבת לשלם בעבור נזק שקרה, או מתעלמת מהפניה לתשלום הנזק או מציעה או משלמת סכום הנמוך בהרבה מסכום שאותו ציפה המבוטח לקבל, שולחת חוקרים ושמאים אשר המבוטח רואה בהם גורמים מציקים, מאיימים ומטרידים.

וכך, האכזבה מולידה את התסכול שמוביל לשנאה אשר התוצאות שלה אינה יכולות לרפא את הבעיה אלא ליצור בעיות חדשות כמו ניפוח של תביעות, ניסיונות הונאה של חברות ביטוח, ביטוח בסכומים נמוכים מדי או אפילו ויתור על ביטוח בכלל.

אכזבה מוגדרת כצפיה שאינה נכונה.

בפוסט הבא, נלמד מהן הציפיות הלא נכונות המובילות לאכזבה מהביטוח ומדוע רצוי להימנע מסיכום הבעיה באמירה גורפת לפיה חברת ביטוח מסוימת או כל חברות הביטוח אינן מעויינות לשלם תביעות. דבר העושה עבודה קלה למי שמעוניין לברוח מאחריות לביטוח שאולי מלכתחילה לא נעשה בדרך הנכונה, ובדומה לשנאה, אינו פותר את הבעיה ואינו מתווה דרך לניהול חכם יותר של נושא הביטוח על מנת למנוע אכזבות דומות בעתיד.


ובינתיים מאחלת לכולכם שבוע נהדר
שלכם

קטיה שורצמן

יום שישי, 15 באוקטובר 2010

אנשים אוהבים לשנוא אבל למה ביטוח?

שלום,

שמי קטיה שורצמן ואני עוסקת בביטוח משנת 1973 שזה ממש מזמן. שנים רבות הרציתי וכתבתי מאמרים בעיתונות הכלכלית וכיום אני משמשת כיועצת לניהול בתחום הביטוח הכללי ומנהלת אתר ביטוח משלי ואתרים אחרים.

אני מאמינה, כי הביטוח בכללותו עושה טוב ומאפשר לשנות לטובה את רוע הגזירה כאשר קורה משהו רע בחיים, כמו שריפה, גניבה, מחלה או אפילו מוות.

קיומו של הביטוח מאפשר לאנשים לשקם את עצמם או אתרכושם בכבוד מבלי להזדקק לטובות, תרומות והתרמות ולחשוף את כאבם לעין כל כאשר לא בכל המקרם מתקבלות התרומות הדרושות וללא קיומו של הביטוח, במרבית המקרים אין פיתרון כלכלי לצרה.

עם זאת אני רואה, כי לאחרונה יותר ויותר אנשים מגלים שנאה כלפי הביטוח. ואני שואלת את עצמי מדוע? 

אנשים כנראה אוהבים לשנוא, אחרת לא היינו רואים כל כך הרבה רשעים בספרות ובקולנוע. עצם השנאה, כשהיא מופנית כלפי מי שמצטייר כ"איש הרע" שבסיפור משחררת את השונא מכל צורך בביקורת עצמית או אפילו בבקרה עצמית וכמובן שאין מקום לקחת אחריות לתוצאות, הרי ב"איש הרע" עסקינן והשונא מצטייר בעיני עצמו כשה תמים, צחור כשלג וכצדיק.

קרוב לודאי שגילוי השנאה מוזן גם מהצורך בפורקן רגשי לאור התסכול המצטבר בשל החדשות המטרידות על המצב הפוליטי, המשבר הכלכלי ועליית האלימות והפשיעה בחברה הישראלית.

כמה פשוט וקל להצביע על ה"איש הרע", להפנות כלפי אצבע מאשימה, לנבל את הפה או את המקלדת ולהרגיש שחרור.

יש משהו ילדותי ונאיבי בקללות הנמרצות ובשנאה עצמה, הלא גישה בוגרת מחייבת לקחת אחריות לתוצאות המעשים ולנטרל את הרגש ובכל זאת אנו רואים יותר ויותר אנשים המביעים גילויי שנאה כלפי הביטוח, בשיחות בעל פה, בתגובות לכתבות שונות ובקבוצות שנאה בפייסבוק.

כשאני מבינה פחות או יותר את הצורך בשנאה, אני שואלת את עצמי מדוע דווקא כלפי הביטוח?

אומרים שאין עשן בלי אש, ואפשר, כי אולי בשל עיסוקי בתחום הביטוח במשך כארבעים שנה, איני רואה את הברור והידוע לכל מי שאינו עוסק בביטוח ואני נפגעת שלא בצדק, כל פעם שאומרים מילה רעה על חברת ביטוח או סוכן ביטוח.

אולי גם, איני אמורה להיפגע, כאשר אדם זר לחלוטין שלא ראה אותי מעולם מורה עלי באצבע ליד אנשים זרים ואומר בקול גדול: "אם את עוסקת בביטוח, אז כנראה שגם את רמאית כמו כולם".

יכול להיות שאני טועה, ומנת חלקי להיות שנואה ומלוגלגת על שבחרתי לעסוק בביטוח. יכול להיות גם שאחרים טועים ואין מקום לשנאה, אלא רצוי וכדאי ללמוד יותר ולדעת פרטים חשובים על מנת לעשות שימוש נכון וטוב במכשיר הזה שקוראים ביטוח.

בפוסטים הבאים אבחן יחד אתכם את עצם הרעיון של הביטוח, האנשים והאישים שעסקו ועוסקים בביטוח. אנסה לעמוד על הדברים המעוררים את חמתם של אנשים בכל הקשור לביטוח, אבחן יחד אתכם אם הכל הוא רק ציפיות, אכזבות ותסכול או שקיימים גם "סיפורים טובים" בתחום הביטוח.

ובינתיים

מאחלת לכולכם שבת שלום

שלכם

קטיה שורצמן