יום ראשון, 5 בדצמבר 2010

אסון הכרמל - מי ישלם את הנזקים לרכוש?


תשלום ע"י הביטוח יעלה לממשלה יותר

פתאום התחילו לדבר על חברות הביטוח בשפה של כבוד. הרי הן אמורות לשלם את נזקי אסון השריפה בכרמל. כלומר אם לא מדובר בפח"ע (פעילות חבלנית עויינת) שאז, התשלום הוא על ממשלת ישראל.

וכבר היו פרסומים, כי השלטונות מבקשים לקבוע בהקדם האפשרי, כי מדובר במקרה של שריפה שפרצה בשל רשלנות ולא מעשה טרור על מנת שהתשלום העיקרי ייפול על חברות הביטוח.

אלא מה?

הואיל והבמקרה הנדון ברור מעל לכל ספק שהתוצאות האסוניות נגרמו בשל אוזלת ידה של הממשלה, אזי סביר להניח שחברות הביטוח לא יזנחו את הזכות המוקנית להן על פי חוק לחזור בתביעת תחלוף (או שיבוב) כנגד המדינה.

מדובר בזכות המוקנית לחברות הביטוח על פי חוק לתבוע את הגורם האחראי לנזק לאחר ששילמו את הנזק למבוטח. למעשה הזכות של המבוטח כלפי המזיק עוברת לידי המבטח לאחר תשלום הנזק והזכות מוגבלת בגובה הפיצוי ששולם לפי הביטוח.

על כן, גם במקרה של תשלום ע"י חברות הביטוח, בסופו של דבר המדינה תשלם.

והמדינה תשלם הרבה יותר לביטוח מהסכום שהיתה משלמת אילו פיצתה את הניזוקים לפי חוק מס רכוש, הקובע פיצוי מצומצם ומוגבל הרבה יותר מהפיצי שניתן על ידי חברות הביטוח.

כך למשל הפיצוי לתכולת דירה לפי מס רכוש מוגבל לפי מספר הנפשות בדירה ותחום בסכום והו א אינו כולל פיצוי בגין נשק של דברי אומנות תכשיטים ודברי ערך.

לפי מס רכוש גם אין תשלום לנזקי אובדן רווחים בשל נזק אש לרכוש ביישוב שאינו יישוב ספר וקיימות מגבלות נוספות לפיהן התשלום לאזרחים לפי מס רכש הוא יותר נמוך מהתשלום שהמבוטחים יקבלו מחברות הביטוח.

נראה, כי חברות הביטוח יחזרו ויתבעו את הסכומים ששילמו מהשלטונות שישלמו בסופו של דבר סכום גבוה הרבה מזה שהיו משלמים אילו הכירו באירוע כפעולה של טרור.


בברכה

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה