יום שני, 25 בפברואר 2013

טלפונים ניידים ההבדל בין שירות לתיקון וביטוח

לבעלי הטלפונים הניידים - כדאי שתשימו לב להבדל שבין רכישת שירות תיקונים למכשיר הנייד ברשותכם לבין ביטוח. וכל מילה נוספת מיותרת.

כמו כן רצוי וכדאי לשים לב לא רק לעלות השרות המוצע לכם אלא גם לסכום ההשתתפות העצמית אותו יהא עליכם לשלם מכיסכם הפרטי במקרה של נזק.


בברכת המשך שבוע טוב

שלכם,

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שלישי, 12 בפברואר 2013

שימו לב לתקופת ההתיישנות המקוצרת בביטוח

תקופת ההתיישנות הכללית היא שבע שנים, אולם בכל הקשור בתביעות ביטוח אותן מגיש מבוטח כנגד חברת ביוטח קיימת תקופת התיישנות מקוצרת של שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

בביטוח אחריות חוקית, נקבע בחוק, כי תביעתו של המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעתו של הצד השלישי כלפי המבוטח.

תקופת ההתיישנות מהווה למעשה מחסום דיוני בבתי משפט בישראל, כך שתביעה המוגשת לבית המשפט לאחר תום תקופת ההתיישנות לא תידון ע"י בית המשפט.

על כן, אם חברת הביטוח אינה מזרזת לסגור תביעה ומועד תום תקופת ההתיישנות מתקרב, מומלץ לעשות אחד משני הדברים:

א. להגיש תביעה לבית המשפט על מנת לעצור את תקופת ההתיישנות.

ב. לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח, שמבחינתה תקופת ההתיישנות תחל מהיום שבו המבוטח יקבל תשובה סופית מחברת הביטוח לגבי תביעתו.בברכה,


שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שני, 4 בפברואר 2013

מהי ארץ ישראל בפוליסות ביטוח?

ביטוח רכוש - מוגבל בד"כ בשטח גיאורפי המוגדר בפוליסה.

ההגדרה של השטח הגיאוגרפי שבו חל הביטוח משתנה לפי פוליסות הביטוח השונות.

תנאי המינימום לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון כוללים בתוך הכיסוי הביטוחי גם את אזור חבל עזה ואת אזור יהודה ושומרון. כאשר רמת הגולן כלולה בהגדרת שטח מדינת ישרא.

ביטוח רכב חובה -  חל גם בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, על פי הדין החל באזור ומבטח מפני חבות טעונת ביטוח בשל תאונת דרכים שאירעה בישראל, ושהוצאה בידי מבטח מהאזור או משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, לפי הענין, לכלי רכב הרשום או החייב ברישום לפי הדין באזור או בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, לפי הענין, יראוה כפוליסה לפי דרישות החוק הישראלי אשר הוראותיו יחולו בשינויים המחוייבים..

ביטוח הדירה ותכולתה - מכסה תכולה עד 5% מסכום ביטוח התכולה מחוץ לדירה בשטח מדינת ישראל - שאינו מוגדר בפוליסה.


בברכה,


שלכם,

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכוניפ בביטוח כללי ומנהלת אתרי ביטוח

.