יום שני, 29 באפריל 2013

אם מבוטח בביטוח תכולת דירה גרם לשריפה בלג בעומר

ביטוח תכולת דירה, כולל בדרך כלל כיסי ביטוחי לאחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי גם מחוץ לדירה ברחבי מדינת ישראל.

לכן, קיימת אפשרות לכיסוי ביטוחי לאחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל מדורת לג בעומר שהתפשטה וגרמה לשריפה שניבה נזק לרכוש או גם לפגיה גופנית בשל רשלנותו של המבוטח.

אלא מה? הפוליסות אינן זהות וגם קיימת מגבלה לגבול אחריותו של המבטח המגיעה בד"כ למאות אלפי שקלים ורק בחלק קטן מהפוליסות קיים כיסוי ביטוחי העשוי להדיע לכדי מיליון שקל או אפילו לכדי מיליון דולר.

כך שבכל מקרה, אין לוותר על הזהירות.

אולם אם חלילה קרה משהו, יכול להיות שיש פתרון ביטוחי.


ברכת חג מדורות שמח ובטוח

שלכם,

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שני, 15 באפריל 2013

שותים ונוהגים ומפסידים את הביטוח

כאשר נוהגים בגילופין, אחת הסכנות היא לשלילת הכיסוי של פוליסת ביטוח הרכוש של הרכב (כולל גם צד ג' כמובן) וזאת אם חברת הביטוח תסרב לשלם, תגיע לבית המשפט והשופט יחליט שמדובר ברשלנות של המבוטח המגיעה לכדי מעשה מכוון.

על כן, גם מבחינת הביטוח, זכרו: "אם שותים לא נוהגים!"


בברכת חג עצמאות שמח ובטוח


שלכם,

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים בביטוח כללי ומנהלת אתרי ביטוח