יום שני, 27 בדצמבר 2010

מחלקת פניות הציבור - הפיקוח על הביטוח

עוד טיפ חשוב הקשור בביטוח - הוא אחד הדברים שאינם מוכרים בקרב ציבור המבוטחים - האפשרות לפנות לפיקוח על הביטוח על מנת לברר סוגיות הקשורות בחברות ביטוח ובסוכנים.

הנושאים אותם ניתן לברר באמצעות מחלקת פניות הציבור בפיקוח על הביטוח, בנוסף לתביעות ביטוח הם חיוב בפרמיות, חישוב סכומי הביטוח ועוד.

הפניה לפיקוח על הביטוח אינה כרוכה בתשלום ולאחר בירור התלונה עדיין שמורה לפונה הזכות לפנות לבית המשפט.

אחד החידושים שהנהיג הפיקוח בשנת 2009, הוא חיוב המבטחים ב"השבה מערכתית" - החזר כספי לכלל המבוטחים אשר לדעת הפיקוח קופחו ע"י מבטח אחד או מספר מבטחים, כפי שנתגלה בעקבות בירור של תלונה אחת שהוגשה לפיקוח.

בשנת 2009 - הושבו למבוטחים על פי הוראות הפיקוח על הביטוח יותר מ 160 מליון ש"ח!


ראו גם:

בברכת שנה אזרחית טובה

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה