יום שני, 30 במאי 2011

תאונות הדרכים בסופי שבוע ועלות הביטוח

הנחה בפרמית ביוח המקיף
בשל אי נהיגה בשבת
ביטוח ובטיחות - ענף הביטוח משלם כספים רבים בשל תאונות הדרכים הקשות הנגרמות לאחרונה בסופי השבוע בכבישי ישראל.

על הנזק האמיתי של אובדן חיי אנוש ובגורל חיי הסבל בעקבות התאונה של הנפגעים - אין ביטוח בעולם שיכול לפצות.

כך יוצא שמי שאינו נוהג בשבת, יוצא נשכר מבחינת הקטנת הסיכון האישי והביטוחי כאשר בחלק מחברות הביטוח ניתן אפילו לקבל הנחה בביטוח מקיף לרכב בשל אי נהיגה בשבתות ובחגי ישראל.

הטיפ באדיבותו של סוכן הביטוח שלמה נחמה: 03-7533027בברכת המשך שבוע טוב ובטוח בכביש,

שלכם


קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שני, 23 במאי 2011

למה שונאים את הביטוח?: אל תרכשו אופנוע לילדים מתחת לגיל 25

למה שונאים את הביטוח?: אל תרכשו אופנוע לילדים מתחת לגיל 25: "מסוכן ביותר מתחת לגיל 25 ביטוח מלמד פיקוח נפש - אל תרכשו אופנוע לילדים שגילם מחת ל 25 שנה ואל תממנו להם לימוד נהיגה באופנוע! לפי נתוני..."

אל תרכשו אופנוע לילדים מתחת לגיל 25

מסוכן ביותר
מתחת לגיל 25
ביטוח מלמד פיקוח נפש - אל תרכשו אופנוע לילדים שגילם מחת ל 25 שנה ואל תממנו להם לימוד נהיגה באופנוע!

לפי נתוני מאגר המידע המשמש את חברות הביטוח לצורך ביטוח רכב חובה שיעור ההיפגעות של נהגי אופנועים מתחת לגיל 25 עומד על 25%!שלכם,

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שלישי, 17 במאי 2011

אל תחתמו על טופס מינוי סוכן

לא לחתום על מינוי סוכן
ביטוח כשלוח שלכם
במהלך רכישתה של פוליסת ביטוח, אתם מתבקשים על ידי הסוכן לחתום על טפסים ואישורים שונים כאשר לא תמיד ברורה לכם מהות החתימה והאפשרות המוקנית לכם על פי דין לסרב לחתום על טפסים, אישורים ופסקאות שונות בהצעת הביטוח.

אחד הדברים אשר מומלץ שלא לחתום לגביו הוא מינוי סוכן הביטוח כשלוח שלכם ולא של חברת הביטוח בכל הקשור בהתקשרות בהסכם ביטוח עם מבטח ובמשא ומתן להקודם להתקשרות.

מי שחותם על כך, מוותר שלא לצורך על ההגנה הנתונה לו עפ"י חוק, לפיה הסוכן נחשב כשלוחו של המבטח (אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב) בכל הקשור להבטחות שהוא נותן לגבי היקף הפרמיה, תנאי הביטוח ואפילו הבטחה בעל פה, כי הביטוח תקף.

כלומר, אם לא חתמתם על ויתור, כל טעות ואי דיוק של הסוכן מחייבים את חברת הביטוח ולא אתכם.בברכת המשך שבוע יפה,

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, מרצה לביטוח ומנהלת אתרי ביטוח

יום שישי, 6 במאי 2011

הפחתה מערך הרכב - לא בכל מצב

לא בכל מקרה ניתן
להפחית מערך הרכב
ביטוח רכב - לאחרונה נתקלתי שוב בסיפור לפיו חברת ביטוח מנסה לשכנע מבוטח להסכים להפחתה מתגמולי הביטוח המגיעים לו בשל אובדן כללי לרכב תוך התעלמות מוחלטת מהוראות חוזר של הפיקוח על הביטוח האוסר על חברות הביטוח לנכות כל סכום שהוא מהסכום המגיע למבוטח בשל נזק לרכב, אם לא הציגה בפניו במועד הגשת העצת המחיר לביטוח את הנתונים המפורטים בחוזר לגבי הפחתה מערך הרכב בשל גורמים שונים, כמו למשל קילומטראז' גבוה, בעלים קודמים רכב מהשכרה ועוד.

עניין זה אינו גורע מחובתה של חברת הביטוח לפצות את המבוטח בכל מקרה בשל גורמים המעלים את ערך הרכב, כמו למשל רכב מיד ראשונה, קילומטראז' נמוך ועוד.

על כן, לפני שאתם נכנסים לויכוחים עם חברת הביטוח לגבי שיעור ההורדה המבוקש על ידה בעקבות הנזק לרכב, בידקו אם חברת הביטוח דאגה ליידע אתכם לגבי מדיניות ההפחתה הנהוגה אצלה במועד הגשת הצעת המחיר לביטוח, כמתחייב לפי החוזר.

בברכה,

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שני, 2 במאי 2011

כשנוהגים ברכב השייך למישהו אחר

ניתן לבטח אחריות רק בקשר
לרכב מסוים
ביטוח רכב - אחד הדברים שרבים מהמבוטחים אינם ערים להם הוא העובדה שבכל הקשור בביטוח רכב בישראל לא ניתן לבטח את הסיכון של הנוהג בלבד ללא קשר לכלי רכב.

כלומר, מי שיש לו רישיון נהיגה ואים בבעלותו כלי רכב, אינו יכול לערוך לעצמו ביטוח וביטוח הרכב של בעל הרכב אינו מבטח את נהיגתו בכלי רכב אחרים.

פועל יוצא מכך הוא שכל מי שנוהג ברשות ברכב השייך לאחר נתון לחסדיו של בעל הרכב בכל הקשור לקיום הביטוח, תנאיו, מגבלותיו, גבולות האחריות כלפי צד ג' וסכומי ההשתתפות.

על כן מה שמומלץ לעשות בנסיבות הקיימות כאשר יש צורך לשאול כלי רכב ממישהו אחר, הוא:

  1. להשתדל לשאול רכב מקרובי משפחה או ממי שמעסיק את הנהג או מועסק על ידו - וזאת על מנת שחברת הביטוח של בעל הרכב לא תחזור לנהג במקרה של נזק בתבעת שיבוב.
  2. לוודא קיומו של ביטוח חובה וביטוח מקיף התואם את הגיל וותק הנהיגה של המשתמש ברכב.
קיומו של ביטוח מקיף לרכב חשוב למקרה של תאונה שתגרום נזק לרכב עצמו. אם בעל הרכב הוא קרוב משפחה או מעסיק או מועסק על ידי המשתמש, חברת הביטוח לא תוכל לחזור בתביעת שיבוב (תחלוף) נגד הנהג המשתמש.

ובינתיים סעו בזהירות


שלכם


קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח