יום רביעי, 20 באפריל 2011

הפרסומת של הביטוח הישיר אינה תואמת לפוליסה

מני ברגר בפרסומת של ביטוח ישיר
הקופי רייטר (הרעיונאי) של ביטוח ישיר - לא למד ביטוח - זו לפחות דעתי, לאחר צפיה בפרסומת החדשה של הביטוח הישיר, המציגה את מני ברגר עם שירו "כאן היה ביתי" כאשר השוטר שואל אותה: "עם גינה?" וברגר עונה לו בשירה "עם גינה ולול" והשוטר מוסיף את הלול לתיאור הנזק שנגרם לבית הבוער ואומר שבדיוק בשביל זה יש ביטוח.

אלא, שלא בדיוק זה מה שמבוטח לפי פוליסת הדירה של הביטוח הישיר שאינה כוללת ביטוח לגינה (ביטוח הכלול אוטומטית בפוליסות של חברות ביטוח אחרות כמו למשל מגדל, הפניקס, הראל ועוד - כאשר קיימים הבדלים גדולים בין תנאי הביטוח השונים) ואינה כוללת גם ביטוח ללול הואיל וביטוח התכולה אינו כולל ביטוח לבעלי חיים... (ביטוח למשק חקלאי ניתן לרכוש לפי פוליסות מיוחדות לביטוח משק).

בברכת המשך חג שמח,

שלכם קטיה שורצמן,

יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום רביעי, 13 באפריל 2011

בחלק מהפוליסות לביטוח דירה יש כיסוי לרכישות חדשות עד 10%

הקפידו לבחור בפוליסה
 הכוללת כיסוי ל10% ביטוח נוסף
קריאה של פוליסת ביטוח לפני רכישתה עשויה להתגלות כעיסוק משתלם בדיעבד לאחר שקורה נזק.

כך למשל אפשר "להרוויח" סכום נוסף של 10% במסגרת ביטוח דירה.

ביטוח מבנה ותכולת דירה המבוססים על תנאי מינימום המחוייבים עפ"י חוק, ניתנים להרחבה על ידי חברות הביטוח, כאשר חלק מ"הסוכריות" של המבטחים באות לידי ביטוי בתוספת לסכום הביטוח של המבנה והתכולה עד 10% מסכום הביטוח בשל רכישות חדשות שהמבוטח שכח להוסיף לפוליסה או בשל עליה בערך הרכוש.

דוגמא אחת היא הפוליסה לביטוח דירה של חברת הפניקס "הבית שלי" וקיימות גם דוגמאות נוספות.

ניתן לעיין בתנאי הפוליסות לביטוח דירה של כל חברות הביטוח במדריך האינטרנט שבאתרי.


בברכת חג שמח,


שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שלישי, 5 באפריל 2011

הכרעות הפיקוח על הביטוח


הכרעות עקרוניות
של הפיקוח על הביטוח

והפעם בנושא תביעות ביטוח - אם אתם מתלבטים במקרה של נזק לגבי עמדתה/התנהלותה של חברת הביטוח בעניינכם ורוצים לבדוק.

אחת הדרכים העומדות לרשותכם היא לגלוש למדור הכרעות עקרוניות במדור פניות הציבור של המפקח על הביטוח ולראות אם היו כבר החלטות של המפקח על הביטוח בנושאים הדומים לעניין שלכם.

כמו כן באפשרותכם לבדוק הכרעות של הפיקוח המתפרסמות מדי שנה בדוח המפקח על הביטוח, אותן ריכזתי למען הגולשים באתר האינטרנט - ביטוח - מרכז הביטוח בנט.


בברכת המשך שבוע טוב,


שלכם


קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים בביטוח ומנהלת אתרי ביטוח