יום שני, 18 ביוני 2012

איתור פוליסות ביטוח חיים

ניתן לאתר פוליסות ע"י יורשים
ביטוח חיים נועד בעיקרו למימוש בידי היורשים לאחר מותו של המבוטח. יורשים המבקשים לאתר פוליסות ביטוח חיים יכולים לעשות זאת באמצעות חחיפוש באתי האינטרנט של כל חברות הביטוח העוסקות בביטוח חיים המחויבות ע"י הפיקוח על הביטוח לפרסם רשימות של פוליסות ביטוח חיים ללא דורש.

אפשרות נוספת היא לפנות להתאחדות חברות הביטוח בישראל המעניקה את השירות ללא תשלום ליורשים לפי הפרטים המתפרסמים באתר האינטרנט של ההתאחדות לביטוח חיים.

בברכת המשך שבוע טוב

ועד 120 לכולנו


שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שלישי, 12 ביוני 2012

ביטוח תכשיטים בדירה בלי הערכת סוקר

ניתן להמציא הערכה של צורף
ביטוח תכשיטים במלוא ערכם מסגרת פוליסת תכולת דירה ניתן לעשות לפי כל הפוליסות  בישראל, רק אם המבוטח ממציא למבטח הערכה לגבי תיאורם וערכם של כל התכשיטים.

ללא הערכה, הביטוח מוגבל לכל התכשיטים ל 10% עד 20% מסכום ביטוח התכולה (בהתאם לתנאי הפוליסה הספציפית) ול 1% עד 2% מסכום ביטוח התכולה לכל פריט (לפי סוג הכיסוי הביטוחי - מקיף או כל הסיכונים).

חברות הביטוח מציעות למבוטחים לשלוח סוקר להערכת כל התכולה כולל תכשיטים אולם חלק מהמבוטחים אינו מעוניין להעריך את כל התכולה מסיבות שונות.

הפתרון במקרה זה, הוא לקבל הערכה של כל התכשיטים מבעל חנות תכשיטים ו/או להמציא קבלות רכישה של תכשיטים שנרכשו בשנה האחרונה.

ביטוח תכשיטים במלוא ערכם, עשוי לעבור את המגבלה של השיעור הנקוב בפוליסה ( 10% עד 20%)  ובמקרה הנדון לחייב שתשלום פרמיה נוספת שתהיה כדאית ביותר במקרה של חו"ח נזק, כאשר יתברר שביטחנו את התכשיטים במלוא ערכם.

בברכה,


שלכם, קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח