יום שישי, 30 באוקטובר 2015

המבוטח אחראי לקריאת תוכן הפוליסה

לפי פסיקה של בית המשפט העליון המבוטח אחראי לקרוא את תוכן הפוליסה ולהגיב. על כן ביטוח שגוי אשר המבוטח לא דאג לבדוק את תוכן הפוליסה אלא רק תייק את המסמכים, עשוי לפעול לרעתו הואיל והוא לא עמד בחובתו לבדוק ולקרוא את מסמכי הביטוח.

דוגמא למקרה שיכול לפעול לרעת המבוטח, היא טעות שכיחה למדי כאשר חברת הביטוח או גם הסוכן מחליפים בין סכומי הביטוח של הסעיפים או הפרקים השונים בפוליסה. כך למשל יתכן מצב שבו במקום לבטח מבנה בסך 500,000 ש"ח ותכולה ע"ס 100,000 ש"ח הופכים את סכומי הביטוח וסכום הביטוח של התכולה הופך להיות לסכום הביטוח של המבנה וסכום הביטוח של המבנה הופך להיות לסכום הביטוח של התכולה, כאשר חברת הביטוח אינה אחראית לפי הפוליסה בעבור כל פרק או סעיף מעבר לסכום הביטוח.

דוגמא נוספת אפשרית היא לגבי סכומי הביטוח לציוד ולמלאי, כך שבמקום לבטח ציוד ע"ס 20,000 ש"ח ומלאי ע"ס 100,000 ש"ח הופכים את סכומי הביטוח וי שניזוק הוא כמובן המבוטח, אם לא קרא את הפוליסה והעיר על כך לסוכן או לחברת הביטוח בתוך תקופה סבירה.

בברכת שבת שלום


שלכם

קטיה שורצמן, יועצת ומרצה לניהול סיכונים, תביעות ביטוח ואתרים

יום שישי, 16 באוקטובר 2015

ביטוח רכוש מחוץ לדלת הדירה
בפוליסות החדשות או המחודשות לביטוח תכולה דירה שתקופת הביטוח לפיהן החלה מיום 27/7/2015 ואילך, ניתן כיסוי רחב ומיוחד לתכולה שנמצאת המחוץ לדלת הדירה בתחומי הבית או המבנה: בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה וזאת לגבי רכוש שאין מטבעו להימצא מחוץ לדירה. אחריות המבטח לגבי רכוש שמטבעו להימצא מחוץ לדירה מוגבל ל- 2% מסכום ביטוח התכולה ואינו חל לגבי פריטים שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה.

מדובר בכיסוי אוטומטי החל על כל ביטוחי תכולת דירה בישראל לפי התקנות החדשות שנכנסו לתוקפן מיום 27/7/2015. כלומר, אין צורך בתשלום פרמיה נוספת לביטוח התכולה בעבור הכיסוי החדש.

הכיסוי אינו מגביל אחריות של מבטח לפריט אחד אלא לכל הרכוש שניזוק שמטבעו להימצא מחוץ לדירה. לגבי רכוש שאין מטבעו להימצא מחוץ לדירה, אין כל מגבלה לפי התקנות החדשות. והכיסוי עצמו ניתן כנגד הסיכונים המבוטחים לפי הפוליסה התקנית (לחצו לקישור).

נוסח הכיסוי עצמו הוא מבלבל הואיל ומדובר בשלילה כפולה בתוך חריג והוספה של כיסוי לתוך החריג:


"לענין פוליסה זו "תכולה" משמעה – כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט:

יג  דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה; כיסוי לפי סעיף זה בעד דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יוגבל ל-2% מסכום ביטוח התכולה."

ניתן היה לרשום תחת כותרת הסייגים ולא תחת כותרת הגדרת התכולה באופן ברור יותר:

"אבדן או נזק מבוטח לפי פוליסה זו לתכולה, שאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה, הנמצאת ב: גינה, חדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה בסכום העולה על 2% מסכום ביטוח התכולה"

 
 
בברכה,
 
שלכם
קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות, מרצה לביטוח ומנהלת תוכן של אתרי ביטוח 

 

יום חמישי, 8 באוקטובר 2015

נשק פרטי וביטוח

ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, הציע לאזרחי עירו ולאזרחי המדינה האמונים בשימוש בנשק אישי ובעלי נשק לשאת אותו עמם בכל מקום לנוכח אינטיפאדת הסכינים האבנים ובקבוקי התבערה המתרגשת עלינו.
 
עצה חשובה עליה יש להוסיף עצה קטנה וחשובה אחת והיא: לא להזניח את נושא הביטוח הואיל ובמרבית הפוליסות לביטוח תכולת דירה אין כיסוי לאקדחים והכיסוי לאחריות חוקית כלפי צד שלישי עשוי להיות מוגבל בתנאים שונים ובוודאי שהוא מוגבל בגבולות אחריות העשויים להתגלות כנמוכים מדי במקרה של תביעה.
 
נכון שהביטוח אינו מכסה בדרך כלל מקרי טרור, אבל נזק לאקדח מחוץ לדירה או פגיעה חלילה בטעות עשויה להתרחש ללא קשר לאירוע מסוים על כן חשוב להקפיד על קיומו של ביטוח ראוי.
 
 
 
בברכה
 
 
שלכם קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת תוכן של אתריביטוח

יום חמישי, 1 באוקטובר 2015

הפוליסות אינן אחידות

כל פוליסות הביטוח במדינת ישראל, למעט ביטוח חובה לרכב ואולי גם ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, הן אינן פוליסות אחידות וניתן למצוא הבדלים ניכרים בהיקף הכיסוי הביטוחי בין תכניות הביטוח השונות.

הפיקוח על הביטוח מנסה ליצור רושם כאילו הפוליסות לביטוחי הרכב והדירות הן פוליסות אחידות וכל מה שצריך לבדוק הוא רק המחיר, אך הדבר אינו נכון ואף מטעה.

קיים אמנם בסיס ביטוח משותף לכל הפוליסות בענף, אבל ההבדלים בכיסוי הביטוחי קיימים ומן הראוי לבדוק ולוודא את התאמת הפוליסה לסיכון לפני שמתקשרים בהסכם הביטוח, כי אז כבר מאוחר.

בברכת המשך חג שמח וגמר חתימה טובה


שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ותביעות בביטוח כללי ומנהלת תוכן של אתרי ביטוח

יום חמישי, 24 בספטמבר 2015

לפני שמחליפים ביטוח בריאות ישן בחדש

לפני שמחליפים ביטוח  בריאות ישן בביטוח בריאות חדש, יש לשים לב, לסייגים חדשים שיכולים להיווסף לביטוח, כלומר להפחית מהכיסוי הקיים ובכך גם לפגוע במבוטחים.
 
על כן לפני שמחליטים להחליף ביטוח ישן בביטוח חדש, חשוב לדרוש ולקבל מסוכן הביטוח רשימה מפורטת בכתב של כל מה שקיים בביטוח הישן ולא יהיה קיים בביטוח החדש ולהחליט בהתאם.
 
בברכת חתימה טובה לשנה טובה וכיסוי מלא לכל משאלות לבכם
 
שלכם
 
קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים בביטוח כללי, מנהלת תביעות, מרצה ומנהלת תוכן של אתרי ביטוח

יום שישי, 18 בספטמבר 2015

ביום הכיפורים אסור לרכב על אופניים חשמליים

אופניים חשמליים - לפי ההלכה השימוש אסור ביום הכיפורים
לפני הביטוח, עומד הסיכון.

לפי ההלכה היהודית, ביום הכיפורים, אסור לרכב על אופניים חשמליים וכך גם בימי שבת הואיל ומדובר בשימוש במכשיר חשמלי האסור על פי ההלכה.
 
כך שאפשר ורצוי להפחית את הסיכון שכרוך בשימוש באופניים חשמליים, לפחות ביום הכיפורים.
 
 
בברכת שנה טובה, חתימה טובה וצום קל
 
שלכם   קטיה שורצמן
יועצת לניהול סיכונים בביטוח כללי, מנהלת תביעות ואתרי אינטרנט בנושא ביטוח


 

יום שישי, 11 בספטמבר 2015

לקבוע מוטבים בפוליסה לביטוח אדם

אחת הסוגיות השכיחות בביטוח סיכוני אדם היא היעדר קביעה או קביעה שאינה ברורה של מוטבים בביטוח אדם, קרי פוליסות לביטוח חיים, ריסק ותאונה.

החוק אמנם מאפשר שלא לקבוע מוטבים, אלא שאז מתחלקים תגמולי הביטוח לפי דיני הירושה ועשויים להגיע לידי מי שהמבוטח עצמו לא היה מעוניין, כמו למשל צאצא סורר, גרוש או גרושה וכד'.

בעיה נוספת מתעוררת כאשר קובעים את המוטב ומציינים את תוארו כגון אשתי או בעלי מבלי לציין את השם המלא. גם כאשר השם המלא מצוין עשויה להתעורר בעיה במקרה של גירושין.

לכן מומלץ גם לעדכן או לאשרר את זהות המוטבים במקרה של גירושין אפילו לפני השלמת ההליך.

בברכת שנה טובה לכולנו.

שלכם קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ומרצה בביטוח כללי