יום שני, 27 ביוני 2011

ביטוח תלמידים חל גם בתקופת החופש הגדול

ביטוח תאונות תלמידים
חל גם בתקופת החופש
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים שהוא ביטוח חובה על פי חוק לימוד חובה, חל גם בתקופת החופש הגדול וללא כל קשר לפעילות במסגרת בית הספר.

מקרים שאינם מבוטחים: תאונות דרכים (רכב מנועי), פעילות צבאית, פעולות טרור וכו'.בברכת חופש בטוח ללא תאונות

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שני, 20 ביוני 2011

לקחי אסון פיצוץ הגז בנתניה - חובה לבטח את מבנה הדירה

לקחי אסון פיצוץ הגז
טיפ הביטוח - הפעם בציטוט מדבריה של ראש עיריית נתניה מיריים פיירברג שאומרת בראיון לערוץ מאקו, כי ביטוח המבנה צ"ל ביטוח חובה.

ועד שהחקיקה תזוז - ההערכה הקיימת לגבי שיעור הדירות המבוטחות בישראל עומדת על כ 40% עד 55% מכלל הדירות.

מי שטרם ביטח את דירתו, טוב ייעשה אם ילמד מהניסיון הנוראי בנתניה, ימהר לרכוש לעצמו ביטוח הולם (כמובן לאחר בדיקה מדוקדקת של התנאים והמחירים)  ולא יהמר על רכושו.

בביטוח הדירה, יש לשים לב לצורך לרכוש ביטוח המשלים ל"ערך שוק" לגבי דירות בבתים משותפים בהם לא נערך ביטוח לגבי כל הדירות ולהיזהר מביטוח חלקי במצעות הבנקים למשכנתאות לפיהם סכום הביטוח קטן לפי פרען ההלוואה.

ביטוח הדירה, כולל, עפ"י דין גם ביטוח להוצאות בשל שכר דירה עד 10% מסכום ביטוח המבנה (בבד"כ למשך 6 חודשים) בסכום שהוא נוסף לסכום ביטוח המבנה.


שלא נדע מצרות ולבשורות טובות


שלכם,

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שלישי, 14 ביוני 2011

לנוסעים לחו"ל


טיפ לנוסעים לחו"ל

טיפ ביטוח לנוסעים לחו"ל - לדאוג לביטוח תקף של דירת המגורים בתקופת ההיעדרות, לבטח את התכשיטים שלוקחים לחו"ל בביטוח מסוג "כל הסיכונים" שחל גם מחוץ לגבולות ישראל, להפעיל את הביטוחים לפי כרטיסי האשראי, לא להתפתות מיידית לכל מיני הצעות להרחיב את הביטוח לפי כרטיסי האשראי ולבדוק את הצורך לפני אישור הרכישה.שלכם,

קטיה שורצמן, יועצל לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שני, 6 ביוני 2011

למי שעובד בבית

טיפ ביטוח למי שעובד בדירה
הטיפ בנושא ביטוח הפעם נועד לכל מי שעובד בבית: הפוליסות לביטוח דירה אינן זהות ובחלק מהמקרים אין בכלל ביטוח כנגד סיכון פריצה באותם מקרים בהם הדירה אינה משמשת למגורים בלבד.

לכן, מה שחשוב לעשות הוא לבדוק את תנאי הביטוח לפי הפוליסה שמציעים לכם לרכוש או מחדשים ולקבל הסבר בכתב מסוכן הביטוח, לגבי היקף הכיסוי הביטוחי כאשר הדירה משמשת למטרות נוספות מלבד מגורים.

להלן קישור לכתבה מקיפה בנושא: ביטוח למי שגר בעבודה


בברכת חג שבועות שמח,

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח