יום שבת, 6 בנובמבר 2010

טיפים להתנהלות מול מבטחים

על מנת להימנע מצרות מיותרות במיצוי הזכויות מול חברת הביטוח, להלן מספר טיפים העשויים להקל על החיים שלכם כמבוטחים:

  1. לא להסתמך על הבטחות בעל פה - לקבל אישור בכתב לכל הבטחה או הסבר העשויים להשפיע על הזכויות שלכם כלפי חברת הביטוח.
  2. לא לשקר - למסור את כל המידע המבוקש מכם במועד ההתקשרות.
  3. לקרוא את הפוליסה ולפי הצרך להגיש לסוכן הביטוח בקשה בכתב לתקן את הדברים שאינם תואמים את הסיכום או שאינם נכונים.
  4. לשמור העתק מכל מסמך שנמסר לחברת הביטוח וכל מסמך שהתקבל מחברת הביטוח.
  5. לעדכן את הסכומים ואת תאור הרכוש המבוטח מדי פעם לפי הצורך בהתאם לשינויים ברכוש, בערכו וההתחייבויות החוזיות הקשורות בביטוח.
  6. לבדוק תנאי ביטוח ומחירים לפני חידוש הביטוח ולא לאחר שהביטוח כבר חודש.
  7. לבקש מחברת הביטוח לוודא, כי המיגן שלכם עומד בדרישות הביטוח ולקבל על כך אישור בכתב.
  8. לא לבטח רכוש בסכום הנמוך מערכו על מנת לחסוך בעלות הביטוח. חיסכן בעלויות נתן להשיג באמצעות סקר שוק וקבלת הצעות מחיר מסוכנים שונים  לפני חידוש הביטוחאו הגדלת סכום ההשתתפות העצמית.
  9. לעמוד בתנאי המיגן שנקבעו בפוליסה.
  10. לשלם את הפרמיה בזמן.

בפוסט הבא: מי היה הראשון שנמנע מביטוח בתי עץ?


בברכת שבוע טוב


שלכם


קטיה שורצמן, מנהלת תוכן אתר ביטוח

תגובה 1: