יום שני, 27 בדצמבר 2010

מחלקת פניות הציבור - הפיקוח על הביטוח

עוד טיפ חשוב הקשור בביטוח - הוא אחד הדברים שאינם מוכרים בקרב ציבור המבוטחים - האפשרות לפנות לפיקוח על הביטוח על מנת לברר סוגיות הקשורות בחברות ביטוח ובסוכנים.

הנושאים אותם ניתן לברר באמצעות מחלקת פניות הציבור בפיקוח על הביטוח, בנוסף לתביעות ביטוח הם חיוב בפרמיות, חישוב סכומי הביטוח ועוד.

הפניה לפיקוח על הביטוח אינה כרוכה בתשלום ולאחר בירור התלונה עדיין שמורה לפונה הזכות לפנות לבית המשפט.

אחד החידושים שהנהיג הפיקוח בשנת 2009, הוא חיוב המבטחים ב"השבה מערכתית" - החזר כספי לכלל המבוטחים אשר לדעת הפיקוח קופחו ע"י מבטח אחד או מספר מבטחים, כפי שנתגלה בעקבות בירור של תלונה אחת שהוגשה לפיקוח.

בשנת 2009 - הושבו למבוטחים על פי הוראות הפיקוח על הביטוח יותר מ 160 מליון ש"ח!


ראו גם:

בברכת שנה אזרחית טובה

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום שני, 20 בדצמבר 2010

מה שהביטוח אינו יכול להחזיר

היזהרו בכביש 
הביטוח נועד לשמש מקור כלכלי לשיקום נזקים בלתי צפויים אשר עשויים לקרו לכל אחד מאיתנו במהלך החיים. אולם גם הביטוח הטוב ביותר והנכון ביותר לא יוכל להחזיר לקדמות חיי אנוש שאבדו או לרפא פציעה קשה שגרמה לפגיעה או לאובדן של אברים.

אכן החורף כבר הראה פניו ועמו תאונות הדרכים הקשות והמיותרות, כאילו לא בכינו מספיק על הניספים באסון הכרמל.

על כן, ללא קשר לביטוח, מומלץ לקרוא ולהפנים את הטיפים המתפרסמים בנט לגבי נהיגת חורף ופשוט לשמור על החיים.


בברכה

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לנהול סיכונים ומנהלת אתרים

יום שני, 13 בדצמבר 2010

פתאום מתעניינים בביטוח

פתאום מתעניינים בביטוח
בין נזקי האש המים והמוות, פתאום כולם מתעניינים בביטוח רוצים לדעת מה כולל ביטוח דירה ומה כולל ביטוח עסק.

אז ככה,

בכל הקשור לאובדן שכר דירה בשל נזק למבנה דירה אם מאש ואם מסערה, יש כיסוי ביטוחי גם לאובדן שכר דירה כשוכר וכמשכיר לתקופה שבה מבוצעות עבודות השיקום.

הכיסוי לשכ"ד בביטוח דירה מוגבל ל 10% מסכום ביטוח המבנה ולמשך שישה חודשים או שנה, לפי תוכנית הביטוח. הסכום ניתן בנוסף לסכום הביטוח של המבנה. בעניין נזקי אש לצמחיה, הדבר תלוי בתוכנית הביטוח.

בחלק מהפוליסות קיים כיסוי לשריפה של צמחיה המוגבל באחוזים בודדים מסכום הביטוח למבנה. לגבי נזקי סערה ושיטפון לצמחיה של דירה פרטית, בדרך כלל אין כיסוי ביטוחי. בביטוח דירה פרטית גם אין כיסו ביטוחי לנזק שנגרם בעת סערה לגדרות ולשערים ולחלחול מים בקירות ובתקרה וספיגתם בהם.

בעניין ביטוח נזקי סערה לעסק, לא כל העסקים מבוטחים כנגד נזקי טבע ואלו שכן מבוטחים, תנאי הפוליסות אינן זהות ויש לקרוא את התנאי של כל פוליסה כאשר התנאים הטובים ביותר הם התנאים שנקראים "תנאי ביט".

בביטוח עסק, ההשתתפות העצמית לנזקי טבע היא 5% מהנזק עם מינימום הנע בין 2,500$ ל 5,000$ לפי סכום הביטוח לרכוש באתר ומקסימום של 25,000$ או 50,000$, תלוי בסכום הביטוח לאתר.

ההשתתפות העצמית לנזקי טבע היא למשך אירוע הנמשך 72 עות כך שאם מדובר במערכת הנמשכת יותר מ 72 שעות, עשויים הבוטחים לשלם השתתפות עצמית כפולה.


בברכה

שלא תדעו ממכות של מים ומכות של אש


קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

יום ראשון, 5 בדצמבר 2010

אסון הכרמל - מי ישלם את הנזקים לרכוש?


תשלום ע"י הביטוח יעלה לממשלה יותר

פתאום התחילו לדבר על חברות הביטוח בשפה של כבוד. הרי הן אמורות לשלם את נזקי אסון השריפה בכרמל. כלומר אם לא מדובר בפח"ע (פעילות חבלנית עויינת) שאז, התשלום הוא על ממשלת ישראל.

וכבר היו פרסומים, כי השלטונות מבקשים לקבוע בהקדם האפשרי, כי מדובר במקרה של שריפה שפרצה בשל רשלנות ולא מעשה טרור על מנת שהתשלום העיקרי ייפול על חברות הביטוח.

אלא מה?

הואיל והבמקרה הנדון ברור מעל לכל ספק שהתוצאות האסוניות נגרמו בשל אוזלת ידה של הממשלה, אזי סביר להניח שחברות הביטוח לא יזנחו את הזכות המוקנית להן על פי חוק לחזור בתביעת תחלוף (או שיבוב) כנגד המדינה.

מדובר בזכות המוקנית לחברות הביטוח על פי חוק לתבוע את הגורם האחראי לנזק לאחר ששילמו את הנזק למבוטח. למעשה הזכות של המבוטח כלפי המזיק עוברת לידי המבטח לאחר תשלום הנזק והזכות מוגבלת בגובה הפיצוי ששולם לפי הביטוח.

על כן, גם במקרה של תשלום ע"י חברות הביטוח, בסופו של דבר המדינה תשלם.

והמדינה תשלם הרבה יותר לביטוח מהסכום שהיתה משלמת אילו פיצתה את הניזוקים לפי חוק מס רכוש, הקובע פיצוי מצומצם ומוגבל הרבה יותר מהפיצי שניתן על ידי חברות הביטוח.

כך למשל הפיצוי לתכולת דירה לפי מס רכוש מוגבל לפי מספר הנפשות בדירה ותחום בסכום והו א אינו כולל פיצוי בגין נשק של דברי אומנות תכשיטים ודברי ערך.

לפי מס רכוש גם אין תשלום לנזקי אובדן רווחים בשל נזק אש לרכוש ביישוב שאינו יישוב ספר וקיימות מגבלות נוספות לפיהן התשלום לאזרחים לפי מס רכש הוא יותר נמוך מהתשלום שהמבוטחים יקבלו מחברות הביטוח.

נראה, כי חברות הביטוח יחזרו ויתבעו את הסכומים ששילמו מהשלטונות שישלמו בסופו של דבר סכום גבוה הרבה מזה שהיו משלמים אילו הכירו באירוע כפעולה של טרור.


בברכה

שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח