יום שישי, 16 באוקטובר 2015

ביטוח רכוש מחוץ לדלת הדירה
בפוליסות החדשות או המחודשות לביטוח תכולה דירה שתקופת הביטוח לפיהן החלה מיום 27/7/2015 ואילך, ניתן כיסוי רחב ומיוחד לתכולה שנמצאת המחוץ לדלת הדירה בתחומי הבית או המבנה: בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה וזאת לגבי רכוש שאין מטבעו להימצא מחוץ לדירה. אחריות המבטח לגבי רכוש שמטבעו להימצא מחוץ לדירה מוגבל ל- 2% מסכום ביטוח התכולה ואינו חל לגבי פריטים שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה.

מדובר בכיסוי אוטומטי החל על כל ביטוחי תכולת דירה בישראל לפי התקנות החדשות שנכנסו לתוקפן מיום 27/7/2015. כלומר, אין צורך בתשלום פרמיה נוספת לביטוח התכולה בעבור הכיסוי החדש.

הכיסוי אינו מגביל אחריות של מבטח לפריט אחד אלא לכל הרכוש שניזוק שמטבעו להימצא מחוץ לדירה. לגבי רכוש שאין מטבעו להימצא מחוץ לדירה, אין כל מגבלה לפי התקנות החדשות. והכיסוי עצמו ניתן כנגד הסיכונים המבוטחים לפי הפוליסה התקנית (לחצו לקישור).

נוסח הכיסוי עצמו הוא מבלבל הואיל ומדובר בשלילה כפולה בתוך חריג והוספה של כיסוי לתוך החריג:


"לענין פוליסה זו "תכולה" משמעה – כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט:

יג  דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה; כיסוי לפי סעיף זה בעד דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יוגבל ל-2% מסכום ביטוח התכולה."

ניתן היה לרשום תחת כותרת הסייגים ולא תחת כותרת הגדרת התכולה באופן ברור יותר:

"אבדן או נזק מבוטח לפי פוליסה זו לתכולה, שאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה, הנמצאת ב: גינה, חדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה בסכום העולה על 2% מסכום ביטוח התכולה"

 
 
בברכה,
 
שלכם
קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות, מרצה לביטוח ומנהלת תוכן של אתרי ביטוח 

 

תגובה 1:

  1. תודה רבה קטיה! האם תוכלי לפרט בפוסט עתידי על ביטוח תכולה לשוכרים?

    השבמחק