יום שלישי, 12 בפברואר 2013

שימו לב לתקופת ההתיישנות המקוצרת בביטוח

תקופת ההתיישנות הכללית היא שבע שנים, אולם בכל הקשור בתביעות ביטוח אותן מגיש מבוטח כנגד חברת ביוטח קיימת תקופת התיישנות מקוצרת של שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

בביטוח אחריות חוקית, נקבע בחוק, כי תביעתו של המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעתו של הצד השלישי כלפי המבוטח.

תקופת ההתיישנות מהווה למעשה מחסום דיוני בבתי משפט בישראל, כך שתביעה המוגשת לבית המשפט לאחר תום תקופת ההתיישנות לא תידון ע"י בית המשפט.

על כן, אם חברת הביטוח אינה מזרזת לסגור תביעה ומועד תום תקופת ההתיישנות מתקרב, מומלץ לעשות אחד משני הדברים:

א. להגיש תביעה לבית המשפט על מנת לעצור את תקופת ההתיישנות.

ב. לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח, שמבחינתה תקופת ההתיישנות תחל מהיום שבו המבוטח יקבל תשובה סופית מחברת הביטוח לגבי תביעתו.בברכה,


שלכם

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה