יום שלישי, 7 בפברואר 2012

עלות עו"ד בביטוח רכב חובה משולמת ע"י המבטח

עלות עו"ד בתביעות
ביטוח רכב חובה
עלות טיפול משפטי בתביעות לפי ביטוח רכב חובה משולמת בכל המקרים על ידי חברת הביטוח וזאת על פי הוראות הקבועות בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

על כן, חשוב ורצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות של נפגעי תאונות דרכים לפני שמגישים תביעה לחברת ביטוח הואיל ועלות הטיפול, היא כאמור על חברת הביטוח לפי מחירים הקבועים בסעיף 16 לחוק:

כאשר שכר טרחה שנקבע לפי תוצאות הטיפול לא יעלה על 8% מהסכום שהוסכם לשלמו לנפגע, ואם היו הליכים משפטיים - על 13% מהסכום שנפסק: מי ששילם שכר טרחה העולה על התעריף המקסימלי, זכאי להחזר העודף.

בברכה,

שלכם


קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרי ביטוח

תגובה 1: